gibrexboty.cz

INVESTICE DO REXEK

INVESTUJTE DO REXEK PROSTŘEDNICVÍM KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ

Základní údaje

Emitent : gibREX boty s.r.o.
Název emise :  REXKY Rámová obuv 8.2/2024
Měna :  Kč
Celkový objem emise :14 000 000 Kč
Datum emise : 1.5.2021
Jmenovitá hodnota dluhopisu : 50 000 Kč 
Úrok : 8,2 až 9,2 p.a. dle dosaženého bonusu
Výplata úroku měsíční po prvým roce
Termín výplaty úroků : Prvním dnem vzniku nároku na výplatu výnosu je den 1. 5. 2022, poté budou úrokové výnosy vypláceny pravidelně měsíčně, a to k 1. 6. 2022, 1. 7. 2022, 1. 8. 2022,
1. 9. 2022, 1. 10. 2022, 1. 11. 2022, 1. 12. 2022, 1. 1. 2023, 1. 2. 2023, 1. 3. 2023, 1. 4. 2023, 1. 5. 2023,
1. 6. 2023, 1. 7. 2023, 1. 8. 2023, 1. 9. 2023, 1. 10. 2023, 1. 11. 2023, 1. 12. 2023, 1. 1. 2024, 1. 2. 2024,
1. 3. 2024, 1. 4. 2024, 1. 5. 2024.

Emisní kurz :100 %
Aktuální cena 1 dluhopisu : 50 000 Kč
Konec upisovacího období :1.5.2022
Datum splatnosti : 30.4.2024
Forma dluhopisu : Cenný papír na řad
Podoba dluhopisu : Listinný cenný papír
Typ nabídky : Veřejná
Zpětný odkup : Ano
Převoditelnost dluhopisu:  Povolena
Stav emise :  V prodeji

Dle objemu upsaných Dluhopisů mají Vlastníci dluhopisů nárok na jednorázový bonus, a to v následující výši:

 

I. při úpisu Dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě od 200.000,- Kč do 350.000,- Kč má Vlastník dluhopisu nárok na jednorázový bonus ve výši 1 % z jmenovité hodnoty upsaných Dluhopisů,

II. při úpisu Dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě od 400.000,- Kč do 550.000,- Kč má Vlastník dluhopisu nárok na jednorázový bonus ve výši 2 % z jmenovité hodnoty upsaných dluhopisů,

III. při úpisu Dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě 600.000,- Kč a více má Vlastník dluhopisu nárok na jednorázový bonus ve výši 3 % z jmenovité hodnoty upsaných Dluhopisů.

 

Jednorázový bonus specifikovaný v odstavci výše bude Vlastníkovi dluhopisů vyplacen spolu s prvním úrokovým výnosem.

Obejdnat dluhopis